Priser


Tjenester i hjemmet:

Hjemmehjelp, personlig hygiene, klesvask osv.                         280,- pr time                                      

Vinduspuss, hovedrengjøring og lignende:                               Pris etter avtale 

Ledsagertjenester, samtaler og støtte:                                   260,- pr time

Ledsagertjenester som krever kjøring til og fra formålet er satsen 4.05 kr per. km som statens satser for kjøregodgjørelse. 

Kvelds-og helgetillegg:                                                           80,- pr time         

Helgetillegg:                                                                         80,- pr. time 

Helligdagstillegg:                                                                   250,- pr. time  

 

Første møte er selvfølgelig gratis for at vi sammen kan finne ut hvordan jeg best mulig kan hjelpe deg med det du ønsker.

Ved feks ledsagertjeneseter som krever transport til og fra

Ved rengjøring av boligen, har jeg med alt som trengs av kluter og vaskemidler. Du må ha støvsuger og bøtte.